Vilniaus priklausomybės ligų centro leidiniai
Klinikinės metodikos gydytojams
 1. Širvinskienė, A. 2013. Bendradarbiavimo tinklo kūrimas Vilniaus mieste sprendžiant šeimų, auginančių vaikus kur yra piktnaudžiaujama alkoholiu ar narkotinėmis medžiagomis, problemas (metodinės rekomendacijos). Vilnius.
 2. Subata, E. et al. 2010. Priklausomybės nuo opioidų gydymo metadonu metodika. Vilnius.
 3.  Adomaitienė, V., Leskauskas D. ir Ančiulytė O. 2009. Vaikų ir paauglių, vartojančių psichoaktyvias medžiagas, gydymo ir skausmo malšinimo opioidais metodikaKaunas.
 4. Subata, E. et al. 2009. Priklausomybės nuo opioidų gydymo buprenorfinu ir buprenorfinu/naloksonu metodika. Vilnius.
 5. Vilniaus priklausomybės ligų centras. 2009. Alkoholis ir pirminė sveikatos priežiūra: atpažinimo ir trumpų intervencijų mokymo programa. Vilnius.
 6. Vilniaus priklausomybės ligų centras. 2009. Asmenų, sergančių priklausomybe nuo opioidų, diagnostika,   medikamentinis gydymas ir socialinė pagalba. Vilnius.
 7. Subata, E. ir Pincevičiūtė, E. 2008. Priklausomybės nuo opioidų gydymo naltreksonu metodika. Vilnius.
 8. Subata, E., Karalienė V. Ir Lesinskienė S. 2008. Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas ankstyva diagnostika ir gydymas pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Diagnostikos ir gydymo metodika. Vilnius.
Metodikos kitiems specialistams
 1. McLellan T. ir Carise D.  2011. Priklausomybės sunkumo indeksas. Leidinį lietuvių kalba adaptavo: dr. E. Subata et al. Vilnius.
 2. Tarptautinė ŽIV/AIDS sąjunga Ukrainoje. 2006. Švirkščiamų narkotikų vartotojų motyvacinis interviu (metodinės rekomendacijos). Leidinį lietuvių kalba išleido: Vilniaus priklausomybės ligų centras. Vilnius.
Leidiniai pacientams
 1. Vilniaus priklausomybės ligų centras. 2009. Dažniausiai užduodami klausimai apie metadoną ir/ar buprenorfiną. Vilnius.
 2. Vilniaus priklausomybės ligų centras. 2011. Pagalba asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų Vilniaus mieste. Vilnius.
 3. Vilniaus priklausomybės ligų centras ir UNODC. 2011. Apie gydymą metadonu. Informacija esamiems ir būsimiems pacientamsVilnius.
 4. Vilniaus priklausomybės ligų centras. 2016. Kodėl gerai pasitikrinti dėl ŽIV? Vilnius.
 5. Vilniaus priklausomybės ligų centras. 2016. Kodėl gerai pasitikrinti dėl hepatito C? Vilnius.
 6. Vilniaus priklausomybės ligų centras. 2016. Išgelbėk gyvybę. Turėk naloksono. Vilnius.
 7. Vilniaus priklausomybės ligų centras. 2016. Vaikams ir jaunimui teikiamos paslaugos.Vilnius.
 8. Respublikinis priklausomybės ligų centras. 2017. Psichosocialinio gydymo skyrius („Minesota“). Informacija pacientams. Vilnius.
 9. Respublikinis priklausomybės ligų centras. 2017. Psichosocialinio gydymo skyrius („Minesota“). Informacija pacientų artimiesiems. Vilnius.
 10. Respublikinis priklausomybės ligų centras. 2017. Priklausomybės nuo alkoholio gydymas. Disulfiramas. Vilnius.
 11. Respublikinis priklausomybės ligų centras. 2018. Priklausomybės nuo alkoholio gydymas. Baklofenas. Vilnius.

Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners