VPLC apie priklausomybės ligų centrų pertvarką

2017-01-26
Vilniaus priklausomybės ligų centras (VPLC) pritaria LR sveikatos apsaugos minis-terijai dėl poreikio iš esmės reformuoti priklausomybės ligų gydymo sritį ir dar 2016 m. pabaigoje pateikė siūlymą peržiūrėti priklausomybės ligų paslaugų teikimo sistemą bei jos finansavimą. Tai leistų kelti visų Lietuvos priklauso-mybės ligų centrų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Paties Vilniaus priklausomybės ligų centro valdymo struktūra buvo atnaujinta ir suderinta su LR sveikatos apsaugos ministerija 2015 m. pabaigoje. Vilniaus priklausomybės ligų centro gydytojų psichiatrų, psichologų, slaugytojų ir kitų specialistų atlyginimai atitinka teisiškai reglamentuotus koeficientus, kuriuos tvirtina LR sveikatos ministerija.
VPLC taip pat norėtų patikslinti informaciją dėl įstaigos pagalbinio personalo procentinės dalies. Centro skaičiavimu, pagalbinis personalas sudaro 16 proc. visų darbuotojų.  VPLC pagalbinį personalą sudaro:
-          1 ūkvedys
-          6 ūkio reikalų tvarkytojai
-          4 maisto išdavėjai
-          1 indų plovėjas
-          2 vairuotojai
-          9 valytojai
-          1 elektrikas
-          1 santechnikas
-          1 stalius
-          0, 5 etato sandėlininko
-          1 kiemsargis
-          2, 5  etato pagalbinio darbininko
Šaltkalvio pareigybės VPLC nėra.
Vilniaus priklausomybės ligų centrą sudaro penki stacionaraus gydymo ir trys ambulatorinio gydymo paslaugas teikiantys skyriai. Visi stacionarūs skyriai dirba visą parą, be išeiginių dienų, todėl išauga maisto išdavėjų ir valytojų darbo valandų skaičius. 2016 m. Centras teikė gydymo paslaugas 5400 asmenų, atliko apie 1500 medicininių apžiūrų neblaivumui ar apsvaigimui nustatyti bei teikė infekcinių ligų prevencijos paslaugas 2100 asmenų. Centro skyriai įsikūrę trijuose pastatuose: penkių aukštų nerenovuotame statinyje Gerosios Vilties g. 3; Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyrius įsikūręs vieno aukšto mediniame nerenovuotame 1940 m. statybos pastate Šlaito g. 14; Psichosocialinės reabilitacijos skyrius veikia Savanorių pr. 74. Pastatų skaičius ir būklė taip pat lemia didesnį priežiūros poreikį.
Vilniaus priklausomybės ligų centras yra pasirengęs bendradarbiauti su LR sveikatos apsaugos ministerija ir toliau optimizuoti vadybą bei racionalų lėšų naudojimą.


Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners