Keičiamas Vilniaus priklausomybės ligų centro pavadinimas

2017-10-12

Vilniaus priklausomybės ligų centras (teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Gerosios Vilties g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika; juridinio asmens kodas – 190999616, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) vadovaudamasis LR Civilinio kodekso 2.43 straipsniu, praneša, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-05-03 d.  nutarimu Nr. 355 ir 2017 m. birželio 15 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-743 „Dėl priklausomybės ligų centro nuostatų patvirtinimo“ Vilniaus priklausomybės ligų centro pavadinimas pakeistas į Respublikinį priklausomybės ligų centrą. Įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. lapkričio 1 d. Vilniaus priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 216 0014
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
vplc[eta]vplc.lt, www.vplc.lt, www.facebook.com/vilniausplc/
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners