Pradėjo veikti Respublikinis priklausomybės ligų centras

2017-11-01

Nuo lapkričio 1 d. Lietuvoje prijungus Kauno apskrities, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio priklausomybės ligų centrus prie Vilniaus priklausomybės ligų centro, pradeda veikti Respublikinis priklausomybės ligų centras su filialais šiuose miestuose. Vadovavimą penkių Lietuvos miestų filialams įgyvendins Vilniaus priklausomybės ligų centro administracijos pagrindu suformuoti centriniai padaliniai. Preliminariai skaičiuojama, kad centralizavus ūkio ir administracijos funkcijas, išlaidos joms gali mažėti beveik trečdaliu, o bendras etatų skaičius sumažėjo 28.

„Stengdamiesi gerinti gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir kokybę, atsižvelgiant į ribotas darbo užmokesčio fondo galimybes, didžiausią dėmesį skyrėme galimybei išlaikyti esamus ir pakviesti dirbti aukštos kvalifikacijos specialistus – gydytojus psichiatrus, kitų specialybių gydytojus, psichologijos, socialinių mokslų, slaugos ir visuomenės sveikatos magistrus. Nepaisant to, kad visi specialistai gavo pasiūlymą tęsti darbą Respublikiniame priklausomybės ligų centre, dalis darbuotojų pasirinko galimybę atsisakyti pasiūlymo ir gauti išeitines išmokas, pvz., iš Vilniaus priklausomybės ligų centro išėjo 13 pensinio amžiaus darbuotojų, Klaipėdos priklausomybės ligų centre iš išėjusių 27 darbuotojų 11 buvo aptarnaujantis personalas.

Ateityje planuojame peržiūrėti darbuotojų darbo krūvius, esant poreikiui, skirti priemokas, kad didėtų darbuotojų atlyginimas proporcingai jų indėliui ir kvalifikacijai. Priklausomybės ligų gydymui 2018 m. biudžete numatytas 0,5 mln. eurų didesnis biudžetas nei 2017 m., daugiausia darbo užmokesčio fondui. Dedame visas pastangas, kad kuo greičiau būtų organizuota sklandi filialų veikla ir užtikrintas kokybiškas priklausomybės ligų gydymas,“ – situaciją komentavo dr. E. Subata, Respublikinio priklausomybės ligų centro direktorius.  

Priklausomybės ligų centrų reorganizacija pradėta įgyvendinti šių metų pradžioje, o gegužės mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą, pagal kurį Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio priklausomybės ligų centrai, reorganizuoti prijungiant juos prie Vilniaus priklausomybės ligų centro. Reorganizavimo tikslas – gerinti nuoseklią priklausomybės ligų gydymo paslaugų prieinamumą ir kokybę Lietuvoje, plėsti bendradarbiavimą su vaiko teisių apsaugos skyriais, socialinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, probacijos tarnyba, teikti platesnį gydymo ir reabilitacijos paslaugų spektrą, užtikrinti moksliškai pagrįstų metodikų taikymą. „Tai be abejonės yra didelis iššūkis, juk įstaigos nevienodo lygio, ilgą laiką joms buvo neskiriamas tinkamas dėmesys, vienose darbas buvo organizuojamas geriau, kitur prasčiau, ” – permainas vertino  dr. E. Subata.Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners