Poliklinikos neturėtų iš vairuotojų reikalauti pažymos dėl priklausomybės ligų

2017-12-06

Trečiadienį, gruodžio 6 d., Respublikinis priklauso-mybės ligų centras kreipėsi į Vilniaus, Kauno, Klaipė-dos, Šiaulių ir Panevėžio savivaldybių administra-cijas, prašydamas jiems pavaldžių poliklinikų nebe-siųsti vairuotojų į RPLC filialus dėl pažymos, kad asmuo nesigydė nuo priklausomybės. Prašymu siekiama nutraukti įsise-nėjusią ir papildomo piliečių laiko reikalaujančią, tačiau visiškai neracionalią praktiką.

Respublikinis priklausomybės ligų centras neturi išsamių duomenų apie girtaujančius ar narkotines bei psichotropines medžiagas vartojančius Lietuvos gyventojus, o tik apie tuos, kurie kreipėsi į mūsų įstaigą dėl gydymo paslaugų. Pavyzdžiui, RPLC neturi duomenų apie asmenis, kurie dėl priklausomybės ligų ir jų komplikacijų gavo asmens sveikatos priežiūros paslaugas kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, t. y. psichikos sveikatos centruose, psichiatrijos ligoninėse ir jų skyriuose, toksikologijos centruose, privačiose klinikose, laisvės atėmimo vietų ligoninėse ir pan. Taip pat negalime suteikti informacijos apie pacientus, kurie į RPLC kreipėsi dėl gydymo neatskleisdami savo asmens tapatybės ir kuriems tokios paslaugos buvo suteiktos pagal galiojančius LR SAM teisės aktus. Pažymos apie konkretaus asmens gydymąsi ar nesigydymą tik vienoje iš visų šalies gydymo įstaigų nesuteikia patikimos informacijos apie asmenų priklausomybės ligas ir sudaro klaidingą įspūdį, kad RPLC tvarko kažkokią specialią apskaitą ar net registrą.  Vien Vilniaus priklausomybės ligų centras pernai išdavė 27 734 tokias pažymas,“ – komentuoja RPLC ryšių su visuomene specialistė Morgana Danielė.

Specialistė pabrėžia, kad galiojantys teisės aktai nesuteikia juridinio pagrindo poliklinikoms reikalauti iš vairuotojų vykti tokios pažymos ar siųsti užklausas dėl jų į Respublikinio priklausomybės ligų centro Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio filialus. Galiojanti vairuotojų sveikatos tikrinimo tvarka numato, kad vairuotojų sveikatą tikrina šeimos gydytojas, o psichikos sveikatą – psichikos sveikatos centro psichiatras. Reikalavimas pateikti priklausomybės ligų psichiatro pagal gyvenamąją vietą išvadą panaikintas beveik prieš dešimtmetį.  Anot specialistės, labai svarbu pastebėti, kad galiojanti vairuotojų sveikatos tikrinimo tvarka numato, kad, asmeniui suteikus duomenų, kad anksčiau gydėsi dėl priklausomybės, šeimos gydytojas ir pirminėje sveikatos priežiūros dirbantis psichiatras dėl sveikatos būklės sprendžia individualiai. Tik tais atvejais, kai kyla pagrįstų abejonių, kad asmuo serga ar sirgo priklausomybės liga, RPLC ragina šeimos gydytojus ir psichiatrus išduoti siuntimą konsultacijai, paprašyti paciento atsinešti medicinos dokumentų išrašą apie gydymąsi nuo priklausomybės ir jo eigą. „Reikalauti, kad visi tikrinamieji, kaip būtiną sąlygą vairuotojo pažymėjimui gauti, atsineštų pažymą iš RPLC, yra nepagrįstas sveikatos priežiūros darbuotojų ir pačių tikrinamųjų laiko eikvojimas“ – sako RPLC atstovė spaudai.Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners