Projektai
Įgyvendinta: 2015–2018
Pavadinimas: Bendrieji veiksmai ŽIV ir gretutinių infekcijų prevencijai ir žalos mažinimo paslaugoms skatinti — HA‑REACT
Tematika: ŽIV ir gretutinių infekcijų prevencija ES
Partneriai: Projektą koordinuoja Suomija, dalyvauja 23 partneriai iš 18 šalių (Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Islandijos, Ispanijos, Italijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Maltos, Portugalijos, Slovėnijos, Suomijos, Vengrijos, Vokietijos).
Nepaisant Europos Sąjungos šalių narių pažangos gydymo ir sveikatos apsaugos srityse, įgyvendinamų moksliniais įrodymais grįstų intervencijų, kai kuriuose regionuose vis dar sunku sustabdyti ŽIV ir gretutinių infekcijų (ypač tuberkuliozės ir hepatito) plitimą tarp tam tikrų žmonių grupių. HA-REACT projektas – tai didelės Europos Sąjungos šalių ir dar didesnės organizacijų grupės įgyvendinami veiksmai, kuriais siekiama skatinti taikyti mokslu pagrįstas praktikas. Pagrindinėmis projekto šalimis pasirinktos tos ES narės, kuriose infekcijų plitimas ir prevencijos poreikis yra didžiausias. Projektas nukreiptas į pažeidžiamiausias žmonių grupes, ypač į žmones, vartojančius psichoaktyviąsias medžiagas švirkščiamuoju būdu.
Projekto veikla suskirstyta į penkias kryptis: testavimą ir sveikatos priežiūros sistemingumą, žalos mažinimo paslaugų plėtrą, žalos mažinimo ir sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumą įkalinimo įstaigose, sveikatos priežiūros paslaugų integravimą, ilgalaikį ir tvarų finansavimą. Išskirtos ir dar trys horizontalios veiklų kryptys – koordinavimo, sklaidos ir vertinimo. Projektas prasidėjo 2015 m. spalį ir truks 36 mėnesius.

Įgyvendinta: 2013–2015
Pavadinimas: Kvalifikuoti specialistai ir informuota visuomenė – saugios, sveikos ir tolerantiškos visuomenės garantas
Tematika: Prevencija, geresnė paslaugų kokybė, stigmos mažinimas
2013–2015 Vilniaus priklausomybės ligų centras įgyvendino projektą, kuriuo siekta gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir pagalbos prieinamumą asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų, mažinti stigmą sergančiųjų atžvilgiu ir stiprinti priklausomybės ligų prevenciją. Projekto veikla daugiausiai buvo skirta specialistų, dirbančių ir (ar) susiduriančių tiesioginėje ar netiesioginėje veikloje su psichoaktyviųjų medžiagų vartotojais, žinioms tobulinti ir visuomenei priklausomybės ligų klausimais informuoti.
Vilniaus priklausomybės ligų centras surengė apskrituosius stalus įvairiose Lietuvos savivaldybėse. Aptartos galimybės glaudžiau bendradarbiauti ir gerinti paslaugų pasiekiamumą ir kokybę. Vyko daug informacinio pobūdžio renginių: centro mobili klinika atliko nemokamus testus dėl ŽIV, vykdė ŽIV prevencijos kampaniją, rengė prevencinius renginius mokyklose, konsultavo asmenis, susiduriančius su priklausomybe nuo psichoaktyviųjų medžiagų, jų šeimas ir artimuosius, organizavo grupinius užsiėmimus, konsultacijas ir motyvacinius pokalbius vaikams iš rizikos grupių šeimų, vedė savigalbos grupes ir mokė jų rengimo subtilybių.
Projektas padėjo mažinti socialinę atskirtį ir stigmą, skatinti bendruosius veiksmus ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę visoje Lietuvoje.

Įgyvendinta: 2007–2011
Pavadinimas: ŽIV/AIDS prevencija ir slauga tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų ir nuteistųjų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje
Tematika: ŽIV/AIDS prevencija
Partneriai: Projektą vykdė Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras (angl. UNODC) kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Vilniaus priklausomybės ligų centras paskirtas Baltijos šalių regioniniu UNODC mokymo centru. 
Regioniniu Baltijos šalių projektu siekta suformuoti bendrą nacionalinį ir regioninį susitarimą dėl ŽIV/AIDS prevencijos tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų ir laisvės atėmimo vietose. Projektas padėjo didinti gydymo farmakoterapijos opioidiniais vaistiniais preparatais aprėptis regione, švirkščiamųjų narkotikų vartotojams vis labiau prieinamos darėsi ir žalos mažinimo programos, rengta strateginė informacija ŽIV/AIDS temomis.
Per ketverius projekto metus Vilniaus priklausomybės ligų centras surengė daug kvalifikacijos kėlimo užsiėmimų, gydytojams skirtų mokymų farmakoterapijos ir žalos mažinimo paslaugų temomis, seminarų policijos ir laisvės atėmimo vietų darbuotojams. Mokymai vyko visose trijose Baltijos valstybėse, šalių specialistai turėjo galimybę pasidalinti darbo patirtimi ir problemų bei iškilusių kliūčių sprendimo būdais.
Informacijos sklaida buvo itin svarbi projekto dalis. Vilniaus priklausomybės ligų centras išleido edukacinių leidinių studentams ir plačiajai visuomenei, parengė farmakoterapijos metadonu taikymo klinikinę metodiką, pritaikė Lietuvai keletą užsienio metodikų, padėjo rengti ne tik daugybę kitų projekto informacinių leidinių, bet ir organizuoti konferencijas, seminarus ir mokomuosius vizitus.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Vilniaus priklausomybės ligų centras glaudžiai bendradarbiavo ne tik su projekto partneriais, bet ir su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinika, Lietuvos psichiatrų asociacija ir Vilniaus universiteto Medicinos fakultetu. Centre lankėsi Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertų grupės.
Ilgai trukęs ir daug veiklų įgyvendinęs projektas buvo sėkmingas, o pradėti darbai tęsiami ir toliau.

Įgyvendinta: 2006–2008

Pavadinimas: Asmenų, vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas, reabilitacija ir socialinė reintegracija, novatoriško socialinių paslaugų modulio kūrimas

Tematika: Socialinė integracija

Partneriai: Projektą vykdė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kiti partneriai – labdaros ir paramos fondas „Vilties švyturys”, Lietuvos priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenių asociacija, Vilniaus priklausomybės ligų centras, labdaros ir paramos fondas „AGAPAO”, VšĮ „Apsisprendimas”.
Vilniaus priklausomybės ligų centras, kartu su kitais projekto partneriais, įgyvendino projektą, skirtą asmenų, žalingai vartojusių narkotines ar psichotropines medžiagas, integracijai stiprinti. Pagrindinis tikslas – padėti šios pažeidžiamos žmonių grupės atstovams grįžti į darbo rinką. Nuveikta išties daug: vertintos asmenų profesinės galimybės, tarpininkauta tarp projekto dalyvių ir darbo biržos ir potencialių darbdavių, lavinti pacientų socialiniai įgūdžiai, organizuoti kompiuterinio raštingumo ir užsienio kalbų kursai ir kt. Dauguma projekto dalyvių įgijo profesinę kvalifikaciją, visi dalyviai mokymus tęsė, o jų įsidarbinimas po dalyvavimo projekte siekė net 93 procentus. Projektas buvo itin sėkmingas, o jo rezultatai viršijo lūkesčius.

Įgyvendinta: 2004–2006

Pavadinimas: EQUAL. Nugalėk priklausomybę

Tematika: Socialinė integracija
Partneriai: Vilniaus priklausomybės ligų centras, Vilniaus miesto savivaldybė, VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ ir Kooperacijos kolegija
2004 m. partnerių grupei gimė mintis įkurti profesinės reabilitacijos centrą, kuris padėtų padaryti priklausomybės ligų gydymą ir atkryčio prevenciją dar veiksmingesnius. Suvieniję jėgas, Vilniaus priklausomybės ligų centras, Vilniaus miesto savivaldybė, VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ ir Kooperacijos kolegija, įkūrė salotų barą „Mano Guru“, projektą, kurio tikslas – mažinti socialinę priklausomybės ligomis sergančių asmenų atskirtį. Baras atvėrė duris jau tais pačiais metais ir greitai tapo populiaria maitinimo įstaiga Vilniaus mieste.

Pacientams, sėkmingai baigusiems reabilitacijos programą, suteikiama galimybė restorane dirbti padavėjais, barmenais ar virtuvės šefais. Profesinės reabilitacijos programos dalyvių kvalifikacijos yra įvertinamos ir keliamos, jie konsultuojami profesiniais klausimais, ugdoma motyvacija, padedama žengti pirmą karjeros žingsnį. „Mano guru“ yra itin sėkmingas socialinės ir verslo iniciatyvos derinys veikiantis jau daugiau nei dešimtmetį. Baras gali pasigirti jaukia atmosfera, draugišku aptarnavimu, sveiku valgiaraščiu, bet svarbiausia – puoselėjamomis vertybėmis, nes čia nuolat eksponuojami jaunų kūrėjų darbai, skamba jų kuriama muzika, rengiamos paskaitos ir diskusijos socialinėmis temomis. Restoranas yra unikalus ne tik Lietuvoje, jis tapo laimėtoju ir Europos verslininkystės apdovanojimuose.

„Mano Guru“ yra Vilniaus g. 22, Vilniuje, nuo 7.00 iki 21.00 darbo dienomis, 9.00 iki 20.00 savaitgaliais.

 


Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners