Analizės, tyrimai ir studijos

Vilniaus priklausomybės ligų centras 20152018 m. dalyvauja Europos Komisijos finansuojamame Bendrųjų veiksmų projekte „ŽIV ir gretutinių infekcijų prevencija ir žalos mažinimas“ – „HA-REACT“ (daugiau informacijos: www.hareact.eu). Vienas iš projekto uždavinių, kuriuos įgyvendins Lietuva, yra atlikti tyrimą apytiksliam probleminių narkotikų vartotojų skaičiui šalyje nustatyti. Daugelyje Europos Sąjungos valstybių tai periodiškai daroma tam, kad būtų galima sėkmingiau įgyvendinti užkrečiamų ligų prevenciją, numatyti gydymo paslaugų poreikį, planuoti socialinės ir kitokios pagalbos teikimą. Lietuvoje šie duomenys nebuvo atnaujinti nuo 2007 m.

VPLC planuoja įgyvendinti tyrimą bendradarbiaudamas su „HA‑REACT“ projekto partneriais ir Europos Sąjungos institucijomis – Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru (EMCDDA) ir Europos ligų kontrolės centru (ECDC). Remiantis Lietuvos patirtimi bus sukurtos gairės, probleminių narkotikų vartotojų apytikriam skaičiui nustatyti. Vykdydamos panašius tyrimus ateityje jomis galės remtis tiek Lietuva, tiek kitos Europos Sąjungos šalys. 


Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners